--עברית  |  English  |  --שמור למועדפים ושתף
דף הבית >> שואה >> השואה בטרנסניסטריה >> רשימת מחנות וגטאות >> ב >> ברזובקה


TR WGCP BA מחנה עבודה בפיקוד גרמני
בֶּרֶזוֹבְקָה (מצפון לאודסה)

ברזובקה (Berezovca). עיr-המחוז, 80 ק"מ מצפון מזרח לאודסה (Odessa) ו 8 ק"מ ממסילת הברזל קולוסובקה-ניקולאייב. בשנת 1920 ישבו בברזובקה 3,223 יהודים שהיוו 42.6% מכלל האוכלוסייה.
 


הצג מפה גדולה יותר

 

תאריך הכיבוש בידי הצבא הגרמני-רומני : 10 באוגוסט 1941.
במשך כל ימי מלחמת העולם השנייה סבלו יהודי מחוז ברזובקה ממשטר טרור אכזרי ביותר מצד הגרמנים, אף על פי שהאזור היה נתון לשלטון רומני. הסיבה לכך נעוצה בהרכב אוכלוסיית המחוז, שהיה בה יסוד גרמני ניכר עוד שנים רבות לפני מלחמת העולם. עם פרוץ המלחמה נהפכו מושבות הגרמנים למוקדי השלטון הנאצי, שנעזר בכוח האדם אשר גויס בהן ליחידות קומאנדו ה-ס.ס' המקומיות. באזור ברזובקה כונן מטה כללי שניצח על הפעולות נגד היהודים. במסגרת ה-ס.ס. היו תושבי המושבות הגרמניות לראשי התליינים של בני עירם היהודיים ושל המגורשים שהובאו אליה. לאחר כיבוש האזור בידי גדודי הצבאות הגרמניים-רומניים, נרצחו כל היהודים המקומיים שנותרו בברזובקה. שאר היהודים הצליחו להסתתר, ברחו או פונו למחנות אחרים במחוז. ב-1 בינואר 1942 מציין דו"ח של לגיון הז'אנדארמים הרומניים שבעיר ברזובקה נשארו עדיין 23 יהודים מקומיים.
לפי דו"חות רשמיים של הז'אנדארמים הרומניים הועברו 19,582 יהודי אודסה (ע"ע) למחוז ברזובקה בתוך קרונות משא גרמניים סגורים, בתקופה שבין ה 12 בינואר ועד ל23-בפברואר 1942. בכל אחד מן המשלוחים היו 1500-2000 יהודים. בתחנת הרכבת של ברזובקה חולקו יהודים אלה  לקבוצות ונשלחו למחנות שהוקמו במחוז ברזובקה: צ'יחרין, קאטואושיה, הולייווקה, סוהה ורבה, גראדובקה, ברנאדובקה, ליסינובקה (Lisinovca) ועוד. ממארס 1942 ועד סוף 1943 הושמדו יהודי כל המחנות האלה על ידי יחידות ס.ס. שהיו מורכבות מן המתיישבים הגרמניים המקומיים. על מסע ההשמדה של יחידות אלה במהוז נכתבו דו"חות בידי ז'אנדארמים רומניים. מהם נשתמרו ארבעה המתארים את ה"אקציות" של יחידות ה-ס.ס. בימים 18 ו24- במארס וכן 16 ביוני 1942. לדברי מקורות אלה הושמדו בתאריכים הנ"ל 3,225 יהודים במהנות המחוז. היהודים נורו, ואחר כך נשרפו גוויותיהם בכבשנים שבהם השתמשו קודם לכן הסובייטים לשרפת הסיד, כבשנים רבים מעין אלה מצויים בערבה המשתרעת בין ברזובקה לבין אודסה (לאחר המלחמה גילה קצין סובייטי שרידי שלדים בשלושה כבשנים שבכפר גראדובקה). היהודים המועטים, שניצלו מן הטבח, הסתתרו בעיר ברזובקה או במוסטובוי ,Mostovoi).
המגורשים הראשונים הובאו לעיר ממוסטובוי בסוף 1942, כשנזדקקו השלטונות הרומניים במקום לפקידים ולבעלי מלאכה שונים. הם היו כ50--45- במספר, ומוצאם היה מרומניה. ביניהם היו גם 16 הניצולים מן הטבח שערכו הגרמנים בספטמבר 1942 בראשטאט .(Rastadt)

עם בוא המגורשים נותרו עדיין בברזובקה מלבד 23 היהודים המקומיים הנ"ל, כמה יהודים אוקראיניים - מרביתם מניצולי אודסה  ומספר קטן של פליטים יהודיים מפולין. בסך הכול לא עלה מספר היהודים בברזובקה יחד עם המגורשים מעל ל 90 איש. במארס 1943 שרדו בגיטו ברזובקה לפי הנתונים של ועדת העזרה בבוקארשט, 47 מגורשים מלבד האוקראיניים כולם אוכסנו ברחוב של שכונה צדדית שבו שכן גם המושב של לגיון הז'אנדארמים. היהודים התגוררו בחדרים, ששכרו מן התושבים הלא-יהודיים, וכן בבתיהם הנטושים של היהודים המקומיים. הרחוב הוכרז לגיטו, אם כי התגוררו בו גם נוצרים, אולם לא הופקדה עליו שמירה, והעובדים הורשו להלך ברחובות על סמך רשיונות שקיבלו במקומות עבודתם. אחת לשבוע ניתנה ליהודים רשות לצאת לשוק לשם קניית מצרכיהם, אולם נאסר עליהם להיראות ברחוב הראשי של העיר.
אותם היהודים הועסקו במשרדים ובמפעלים שונים של השלטונות. בהם שולמו להם משכורות כמשכורותיהם של העובדים הרוסיים, שהיו אמנם נמוכות מאלה של הרומנים. כמו כן סופק להם מזון במנות חודשיות.
קולונל ליאונידא פופ הממונה על המחוז, התאכזר ליהודים, ואילו מפקד לגיון הז'אנדארמים, מאיור אירסיליאנן (llrsuleanu) קיבל שוחד מאת  משפחות המגורשים ברומניה ועל כן היה מעביר אליהם חבילות וכסף.
כתמורה נהנה מן ההפרש שבין שער החליפין הרשמי של המארק הגרמני לבין שערו בשוק השחור, שערכו היה גבוה פי שלושה. בזכותו ניתן לסייע אף ליהודים שאליהם לא נשלח כסף מרומניה. אורסוליאנו מינה ועד יהודי שעליו היה לדאוג גם ל401 יהודי יתר מקומות המחוז;  מוסטובוי,  סוהה-באלקה  בודיין ,(Budieni) וסלינובו (Veselinovo) ועוד שהיו מסונפים לו. הואיל ומצבם החמרי של המגויסים בברזובקה היה טוב יותר מאשר מצבם של יושבי המחנות במחוז ברזובקה המציא הוועד בהסכמתו של מפקד הלגיון את עודף המזון, שהיה מיועד לעובדים בעיר, ליהודי מחנות אלה ועל תנאי החיים החמורים בהם, ע"ע מוסטובוי וסוהה-באלקה. כשהחלה להגיע עזרה מרומניה, שלח הוועד חלק ניכר ממנה גם ליהודי הכפרים.
בינואר 1943 שלחו הז'אנדארמים שני רופאים, שהיו בין המגורשים, לכפר קובאליובקה שבאותו מחוז על גדות הבוג. בכפר זה הוקם מחנה של צוענים מגורשים מרומניה. על שני הרופאים הוטל לחסן את הצוענים נגד מגפת החולירע. אחד הרופאים הללו חזר כעבור שלושה חודשים לברזובקה ואחד נשאר בקובאליובקה עד סוף תקופת הגירוש.
בקיץ 1943 חודשו ה"אקציות" נגד היהודים במחוז, ובמיוחד נגד היהודים האוקראיניים. למען הקל על המלאכה הופעלה שיטת רמייה: ראשית נאמר ליהודים שעליהם לצאת לעבודה ב"קולחוזים", שכלל לא היו קיימים. משיצאו את המחנות, נמסרו לידי אנשי ה-ס.ס., ממגויסי המתיישבים, שהרגו אותם לאחר עינויים מחרידים. בעיר ברזובקה עצמה נאסר על הז'אנדארמים לנגוע ביהודי הגיטו, אולם תושביו היונתונים באימה מתמדת מפני הגרמנים ; חרדתם עוד הוגברה בתקופת ה"אקציות" ; היהודים שעבדו במשרדי השלטונות הועברו אז לבניין אחר בחצר בית החרושת לסבון, כדי להרחיקם מתחום ראייתם המתמיד של הגרמנים.
בסביבת העיירה פעלו קבוצות פארטיזאנים רבות, ופעילותן גרמה לעריכת חיפושי לילה רבים בתוך הגיטו.
לקראת הביקור, שעמדה ועדת הצלב האדום הבינלאומי לערוך ב16- בדצמבר 1943, הוכן בידי השלטונות הרומניים בברזובקה פרוטוקול שבו נאמר, כי אלפי הקרבנות היהודיים במחוז נספו כולם כתוצאה ממגפת טיפוס הבהרות.
בדצמבר 1943 הוחזרה לרומניה קבוצה בת 25 מגורשים מהרגאט ומטראנסילוואניה שהובאה לברזובקה ולמוסטובוי, ביניהם גם 16 הניצולים מהטבח  בראשטאט. קבוצה שנייה בת 30 איש - גם הללו משני המקומות - קיבלה אף היא רשות לחזור בתחילת מארס 1944.
ב17- במארס יצאו המגורשים המועטים שנותרו בברזובקה לדרך - יהד עם ניצולי מקומות אחרים במחוז - לעבר טיראספול ,(Tiraspol) בסיוע של נציגי ועדת העזרה בבוקארשט חצו החוזרים את הדנייסטר בדרך לטיגינה (Tighina) ב19-18- במארס 1944.
ב31- במארס 1944 כבש הצבא האדום את ברזובקה.
לאחר המלהמה הועמדו הממונה על המחוז, לאונידא פופ ומאיור אורסוליאנו לפני בית הדין העממי בבוקארשט כנציגי המשטר הפאשיסטי במקום. הם נדונו למאסר עולם עם עבודת פרך. אולם הנאשמים האמיתיים - המתיישבים הגרמניים של המחוז- לא נענשו.


 

מפה אזורית

 
 

Go Back  Print  Send Page
 jbukowina@gmail.com דרך בן גוריון 24 רמת גן 5757345 טלפון: 5226619 – 03 פקס: 5226619 – 03
בניית האתר, העריכה ועיצוב התוכן על ידי  צביקה שורצמן relationet@gmail.com
[Top]
לייבסיטי - בניית אתרים