--עברית  |  English  |  --שמור למועדפים ושתף
דף הבית >> שואה >> אירועים מרכזיים בשואה

אירועים מרכזיים על ציר הזמן 1944-1937 בשואה ברומניה – בסרביה, בוקובינה וטרנסניסטריה.
                                                                                      
                      
 
29 דצמבר 1937 –
10 בפברואר 1938
גזירות קשות נגד היהודים עם עלייתם לשלטון הרומני של גוגה - קוזא מהליגה להגנה לאומית הנוצרית. הייתה זו הממשלה האנטישמית השנייה (אחרי גרמניה הנאצית) באירופה
23 מארס 1939 –
ההסכם הכלכלי הנחתם בין גרמניה לרומניה המכיל סעיפים נגד היהודים.
28 יוני 1940     –
ברית המועצות סיפחה לעצמה את בסרביה וצפון בוקובינה (עפ"י הפרוטוקול הסודי שצורף להסכם ריבנטרופ-מולוטוב
מ 23.08.1939, על חלוקת אזורי השפעה).
30 יוני 1940 –
הפוגרום ביהודי דורוהוי- נרצחים 200 יהודים. היהודים מואשמים באסונות שפקדו את רומניה (גריעת צפון בוקובינה ובסרביה).
יולי 1940 –
גל של פרעות דמים ביהודים בערים רבות ברומניה.
10 אוגוסט 1940 –
חוקי גזע אנטי יהודים "תקנון היהודים" המנשל את היהודים ממרבית זכויות האזרח ברומניה.
5 ספטמבר 1940 –
המלך קרול השני ממנה את יון אנטונסקו לראש הממשלה בתואר "מנהיג המדינה". המלך נאלץ לוותר על הכתר ולעזוב את המדינה. בנו, המלך מיהאי, יורש את מקומו.
8 ספטמבר 1940 –
יאסי מוכרזת רשמית כעיר הלגיונרים "משמר הברזל" ורדיפות היהודים מתגברת.
7 אוקטובר 1940 –
הסכמת רומניה לכניסתו של צבא הגרמני לארצה.
24 בנובמבר 1940 –
הצטרפות רומניה ל"ציר" ברלין-רומא-טוקיו.
21-22 בינואר 1941 –
מהפכת "משמר הברזל" ברומניה.
21-26 בינואר 1941 –
פרעות ביהודי רומניה בידי "משמר הברזל"
הפוגרום ביהודי בוקרשט שבו נרצחו 120 יהודים
סוף ינואר 1941 –
ביוזמת אישים מהפדרציה של איגוד הקהילות מוקמת ועדת עזרה (אוטונומית)לטיפול בנפגעי הפרעות בבוקרשט שתמשיך לעזור לנפגעים בשנים הבאות
5 פברואר 1941 –
פורסם חוק הקובע עונש כפול ליהודי לעומת נוצרי העובר את אותה עבירה.
מארס 1941 –
גרמניה ממנה ברומניה (בנוסף לשגריר) את גוסטב ריכטר, יועץ לענייני יהודים, הכפוף ישירות לאדולף אייכמן. תפקידו- הדרכת ממשלת רומניה בחקיקת חוקים נגד היהודים בדומה לאלה שנחקקו בגרמניה
27 מארס 1941 –
פורסם חוק הפקעת בתי היהודים.
15 מאי 1941 –
פורסם חוק בדבר עבודת כפייה לגברים יהודים ברומניה.
יוני 1940- יוני 1941 –
במהלך השנה שבסרביה וצפון בוקובינה היו מסופחות לברית המועצות, בוטלו מוסדות החינוך והתרבות היהודים כולל פעילות ציונית. מרבית המנהיגים היהודים, אנשי הרוח והתרבות ומקצועות החופשיים, נעצרו כ"אויבי העם" והוגלו לסיביר.
22 יוני 1941 –
"מבצע ברברוסה" – מתקפת גרמניה הנאצית ורומניה הפשיסטית על ברית המועצות (כולל צפון בוקובינה ובסרביה).
25-29 יוני 1941 –
הפוגרום/טבח המוני ביהודי יאסי ע"י הצבא הרומני כ 14,000 נספים.
תחילת יולי 1941 –
לאחר פלישת גרמניה ורומניה לברה"מ, חזרו הרומנים לשלוט על צפון בוקובינה ובסרביה.
יולי 1941 –
מנהיגי רומניה מרשל יון אנטונסקו וראש הממשלה מיהאי אנטונסקו נתנו פקודות לצבא ולזנדרמיה הרומנים להשמדת יהודי בוקובינה ובסרביה תחת הסיסמה "ניקוי השטח" להיפטר מיהודים וקומוניסטים.
מישיבת הקבינט מה 8 ביולי 1941.
יולי 1941 –
הצבא והז'נדרמים הרומנים, האינזאצגרופן D הגרמני ובשיתוף התושבים המקומיים מבצעים פוגרומים אכזריים ורצח המוני ביהודי צפון בוקובינה ובסרביה. מספר ההרוגים היהודיים בשבוע הראשון לפלישה נאמד בלמעלה מ-100,000 קרבנות
 
 
יולי-אוגוסט 1941 –
שרידי החרב מהפוגרומים בצפון בוקובינה (בעיקר מהכפרים והעיירות) ומבסרביה גורשו באכזריות בצעדות מוות לגטאות/ומחנות ריכוז הזמניים בבסרביה (ידניץ, סקורן,קישינב...)
הערה: חלק מהשיירות המגורשים הועברו מעבר לנהר הדנייסטר לאוקראינה אשר בשליטת הגרמנים, אך בפקודת שלטונות הגרמנים נאלצו שלטונות רומניה, להחזירם לגטאות/מחנות הזמניים בבסרביה (אשר ניספו רבים בדרך).  לאזור אוקראינה שבין נהרות הדנייסטר והבוג ניתן מאוחר יותר השם טרנסניסטריה בהתאם ל"הסכם טיגינה" שנחתם בין גרמניה הנאצית ורומניה הפשיסטית ושלפיו הוא הועבר לשליטת רומניה.
ספטמבר-אוקטובר 1941 –
שלב שני של הגירוש בצעדות מוות אכזריות של שרידי החרב מהגטאות/מחנות הזמניים בבסרביה לטרנסניסטריה.
אוקטובר- נובמבר 1941 –
גירוש יהודי דרום בוקובינה, מחוז דורוהוי ויהודי צ'רנוביץ ברכבת, קרונות משא (דחוסים), לתחנות בקרבת נהר הדנייסטר (אטאקי, מרקולשט...) ומשם בצעדות מוות אכזריות לגטאות ומחנות המוות בטרנסניסטריה.
11 אוקטובר 1941 –
הקמת גטו צ'רנוביץ (רוכזו 50,000 יהודים) (ב 13 אוקטובר 1941 החל הגירוש הראשון לטרנסניסטריה)
15 אוקטובר 1941 –
יון אנטונסקו מאשר טלפונית למושל בוקובינה להשאיר בצ'רנוביץ עד 20,000 יהודים החיוניים לכלכלת העיר
16 אוקטובר 1941 –
כיבוש אודסה ע"י הצבא הרומני.
23 אוקטובר 1941 –
רצח אכזרי של 19,000 יהודי אודסה, ע"י הרומנים
11 דצמבר 1941 –
האנייה "סטרומה" מפליגה מרומניה לארץ ישראל עם 769 עולים (האוניה טובעה בידי צוללת סובייטית על כל נוסעיה ב 12 פברואר 1942 רק יהודי אחד ויחיד ניצל ממוות
16 דצמבר 1941 –
פירוק איגוד הקהילות היהודיות ברומניה ע"י השלטונות ומינוי "מרכז היהודים" ברומניה (במתכונת היודנרט) בשם "צ'נטראלה"
17 דצמבר 1941 –
השיירה האחרונה של מגורשי בוקובינה מולדובה חוצה את הדנייסטר בעיר אטקי, לעבר טרנסניסטריה. גמר גל ההגליה הראשון שהקיף 118,847 נפש.
פברואר 1942 –
"מרכז היהודים" (הצ'נטראלה) מתחילה לפעול
30 מאי 1942 –
רדו לקה, הממונה על עניני היהודים, דורש מהצ'נטראלה במכתב לשלוח כסף ותרופות למגורשי טרנסניסטריה
7 יוני 1942 –
מתחילה הגליית יהודי צ'רנוביץ בעלי "אישור פופוביץ" לטרנסניסטריה. גל שני של מגורשים מן העיר צ'רנוביץ יוצא ב 14 ליוני והשלישי ב 28 ליוני, מעבר לנהר בוג שבשליטת גרמניה הנאצית.
קיץ 1942–
פילדרמן מקים מחדש את ההנהגה היהודית במחתרת בשם "המועצה היהודית"
8 אוגוסט 1942–
הנציגות הגרמנית מתחילה ללחוץ על ממשלת רומניה ודורשת להחיל את תוכנית "הפיתרון הסופי" על כל יהודי רומניה (לא רק על יהודי בוקובינה ובסרביה)
19 אוגוסט 1942–
באישור הממונה על מחוז טולצ'ין, נמסרים לגרמנים שמעבר לבוג, על פי דרישת ארגון TDDT, 3000 יהודים ממגורשי צ'רנוביץ מגל השני של יוני 1942, כל אלה שאינם מסוגלים לעבוד מוצאים להורג, בגל הראשון ובגל השני מוצאים להורג רוב רובם של המגורשים מעבר לנהר בוג
26-28 אוגוסט 1942–
ועידה בברלין בנושא חיסול יהדות רומניה, הוחלט לרכז את כל היהודים באדז'וד לשם שילוחם להשמדה בבלז'ץ
אוקטובר 1942–
וילהלם פישר מצליח ליצור קשר עם חו"ל (מרומניה) לגייס סכום של 70,000$ לעזרת מגורשי טרנסניסטריה
23 נובמבר 1942–
רדו לקה מציע לפילדרמן לשחרר את 75,000 היהודים המגורשים שנותרו בחיים ולאפשר את הגירתם מחוץ לרומניה תמורת סכום עתק שיגיע מיהודי העולם, העסקה לא יוצאת לפועל אך פותחת פתח לדרישת שחרור היתומים עד גיל 16.
סוף 1942–
ועד העזרה האוטונומי (להבדיל מועד העזרה של הצ'נטרלה) מביא עזרה לטרנסניסטריה
1 ינואר 1943–
משלחת מבוקרשט של ועד העזרה מטעם צ'נטרלה, בראשות פרד שרגא מגיעה לטרנסניסטריה כדי לארגן את חלוקת העזרה.
7 ספטמבר 1943–
לראשונה מאז נוסדה פונה הצ'נטרלה למחלקה לענייני יהודים מבקשת להחזיר את מגורשי טרנסניסטריה לבתיהם ברומניה
16 דצמבר 1943–
משלחת הצלב האדום מבקרת במספר גטאות בטרנסניסטריה, למרות הייפוי וההכנות, האיסור לשוחח עם חברי המשלחת והאיסור לצלם מצליחים מנהיגי אותם מקומות להעביר לחברי המשלחת מידע אמיתי על המצב
15 פברואר 1944–
מתקבל אישור להחזרת היתומים מטרנסניסטריה לרומניה אך כיוון שהגיל הוגבל ל 15 ורק ליתומים כפולים, יצאו ליאסי רק 1908 יתומים, במקום כ- 5000  (בפועל יצאו היתומים בתחילת מרץ 1944)
סוף מרץ 1944–
הצבא הסובייטי מגיע לדנייסטר ומשחרר את טרנסניסטריה
23 אוגוסט 1944–
רומניה נכנעת לברית המועצות, המלך מיהאי מכריז על שביתת נשק. הרודן יון אנטונסקו נאסר.
25 אוגוסט 1944–
רומניה מצטרפת לצבאות בריה"מ, אנגליה וארה"ב בהכריזה מלחמה נגד גרמניה
 
 
 
 

Go Back  Print  Send Page
 jbukowina@gmail.com דרך בן גוריון 24 רמת גן 5757345 טלפון: 5226619 – 03 פקס: 5226619 – 03
בניית האתר, העריכה ועיצוב התוכן על ידי  צביקה שורצמן relationet@gmail.com
[Top]
לייבסיטי - בניית אתרים