--עברית  |  English  |  --שמור למועדפים ושתף
דף הבית >> קהילות >> ערים (+1000) >> רדאוץ >> ספר רדאוץ >> עמודים 140-148
 
רדאוץ
קהילה יהודית בצמיחתה ובשקיעתה

הרופאים ברדאוץ, בתי מרקחת, עורכי הדין היהודיים ברדאוץ.
 
   

הרופאים ברדאוץ


אם בתקופה הראשונה של התפתחות הישוב היה מחסור ברופאים, ומחלות ומגפות נגסו באוכלוסיה ללא רחם וכמעט ללא טיפול רפואי ראוי לשמו - הנה בתקופה שבין שתי מלחמות העולם התפתחה הרפואה בעיר ורופאים רבים וטובים התישבו בה ופרנסתם היתה בשפע.
רוב הרופאים היו יהודים. בין הרופאים הלא יהודים ראוי להזכיר שלושה: ד"ר קוצ'יורביי Corciorvei מנהל בית החולים העירוני וכירורג במקצועו, ד"ר זלפקו Zlepco וד"ר וסיליו Vasiliu. האחרון היה מרצה בבית-הספר התיכון לבנים על היגיינה. מוזריותו הפכה את שיעוריו לבידור ולצחוק, בעיקר בהסבירו את מחלות המין והדרך להישמר מהן.
בעיר היתה גם מין "קופת-חולים" Krankenkasse ורופאים רבים קיבלו חולים שהיו חברי הקופה, אך האוכלוסיה היהודית המבוססת לא נזקקה לה, גם כשהיו מבוטחים בה.
היה גם רופא מומר - ד"ר פוגל - שכיהן כרופא מחוזי. רוב הרופאים היהודים היו רופאים כלליים ושימשו כרופאי-משפחה. היתה להם מרפאה, אך גם ערכו ביקורי-בית. לרובם יצאו מוניטין בעיר.
בין הרופאים הבכירים יש להזכיר את ד"ר הרצברג ואת ד"ר רודיך. שניהם נשאו את התואר Primarius וגבו תשלום גבוה עבור ביקור במרפאתם ותשלום גבוה במיוחד עבור ביקור-בית. לד"ר הרצברג היתה כרכרה פרטית והיה ביכולתו להגיע לבית החולה במהרה. (קוי אוטובוסים לא היו בנמצא ומכוניות פרטיות היו נדירות מאוד).
רופאים כלליים אחרים היו: ד"ר ויינברג, שגר בכיכר המרכזית בבית בעל גזוסטרה, דבר נדיר באותם הימים ברדאוץ.
רופא מבוגר היה ד"ר ובר Weber, שאיבד עצמו לדעת יחד עם שתי בנותיו ערב הגירוש לטרנסניסטריה. אחת הבנות ניצלה.
ד"ר שטרן נחשב רופא פנימי טוב ומרפאתו היתה בביתו החדש שהקים בכיכר המרכזית Ringplatz.
ד"ר שימל לא היה רופא מבוקש מאוד ורמת חייו הגבוהה נתאפשרה הודות להורי אשתו האמידים (מצ'רנוביץ).
ד"ר סאבאת (שבת) Sabath היה מבוקש מאוד בקרב השכבה העניה וגם אצל האיכרים, שבאו מן הכפרים שבסביבה עקב התשלום הנמוך שביקש תמורת ביקור.
ד"ר דולר Doller היה גם הוא רופא מוכר ומבוקש וכמו כן ד"ר קראטנשטיין, שהיה בעל מכשיר רנטגן, דבר נדיר מאוד באותם ימים בעיר.
ד"ר גאבור Gabor היה גם הוא רופא-משפחה מבוקש. הוא הוגלה לגיטו מוגילב ופעל שם רבות בקרב החולים בבית-החולים, אולם נדבק בטיפוס הבהרות ונפטר שם.
ד"ר פרמינגר היה מאוד מקובל בעיר גם כרופא וגם כציוני פעיל שמתעניין בספורט ועוסק בו (במועדון "הגבורה"). הוא התפרסם גם בהפלות הרבות שביצע, למרות שהיה רופא כללי ולא רופא נשים.
רופא צעיר, כנראה קרוב משפחה של ד"ר פרמינגר, הופיע ברדאוץ בשנות ה-30 והתפרסם כרופא טוב במיוחד, למרות שגם לו היו כשלונות באבחנה. היה זה ד"ר בודיק. הוא פתח מרפאה במרכז העיר וצייד אותה במכשיר רנטגן.
תקופה קצרה שהה ברדאוץ ד"ר טאמלר, שהיה רנטגנולוג.
רופא אחר ודמות ידועה בעיר היה ד"ר יוסף וייסלברגר.
רופאים צעירים אחדים באו לרדאוץ סמוך מאוד לגירוש והם: ד"ר לנדמן, ד"ר פאכטר, ד"ר הירשהורן.
היו גם רופאים מקצועיים ברדאוץ: ד"ר ויינשטיין - רופא ילדים. ד"ר שויצר - רופא נשים. ד"ר ברקוביץ - אף, אוזן, גרון. ד"ר ברכר - רופא עיניים.
היו גם רופאי שיניים ומרפאי שיניים, שגם אותם נהגו לכבד בתואר ד"ר: ד"ר שווינד Schwind, ד"ר טייטלבאום וד"ר פורר היו רופאי-שיניים. מרפא-שיניים Dentist מקובל היה וייסלברגר. הוא לא היה היחיד, אולם אותו היו מכנים ד"ר. 

בתי החולים ברדאוץ
 

בתי מרקחת


בתקופה שבין שתי מלחמות העולם היו ברדאוץ 4 בתי-מרקחת: שלושה של רוקחים יהודים ואחד - יאשינסקי - לא יהודי.
יאשינסקי זה היה אנטישמי מובהק, פעיל ב"משמר-הברזל" Garda de Fier ובתקופה שמפלגה זאת היתה בשלטון, אף כיהן כשר הבריאות.
מול בית-הכנסת הגדול היה בית-המרקחת "הארט". בבית-מרקחת זה עבד גם הרוקח זילברברג.
הרוקח שווינד Schwind, אחיו של רופא השיניים, עבד בבית-מרקחת שכונה ע"י האוכלוסיה "בית-מרקחת שווינד", אך היה שייך למשפחה הגרמנית רוסיגנון Rossignon.
בית המרקחת הרביעי היה של גבר Geber במרכז העיר. ניהל אותו ד"ר אדי מכל. (ראה גם את המאמר על הרופאים ועל הרוקחים ברדאוץ מאת ד"ר ברטל הארט). 

הרפואה בעיר רדאוץ
 

עורכי הדין היהודיים ברדאוץ


(כפי שנמסר ע"י עו"ד דב (ביגו) הארט)
מספר עורכי הדין היהודיים ברדאוץ עלה בהרבה על מספר עורכי הדין שאינם יהודים.
עורכי הדין הותיקים, שלמדו בוינה האוסטרית, נשאו את התואר "דוקטור". אלה שסיימו את לימודי המשפטים באוניברסיטאות ברומניה, לא נשאו תואר זה.
לפי סדר האלף-בית היו עורכי-הדין הבאים ברדאוץ בתקופה שלפני מלחמת העולם השניה:
עו"ד אייזיקסון, השופט לשעבר ד"ר אנטשל, עו"ד בירקנפלד דוד, עו"ד ברטשניידר אברהם, ד"ר ברנדר הלל, ד"ר דראך, ד"ר דרימר מנדל, ד"ר הילזנראט סימון, עו"ד הארט ברנהארד (ביגו), ד"ר ווליצר וילהלם, עו"ד זומר, ד"ר חומד, עו"ד טאמלר, ד"ר לאוטרשטיין, ד"ר לודבאק, ד"ר לאנג ראובן, ד"ר לאפיובקר יעקב, ד"ר לקר מאיר, ד"ר מנצ'ר ישראל, ד"ר מנקס, עו"ד פיינטוך, עו"ד פרנקל וילהלם, ד"ר קורצוייל, ד"ר רוזנפלד מוקי, השופט לשעבר ד"ר שטרומינגר, ד"ר שימל ברנהארד, עו"ד שליין שלמה, ד"ר שפיץ רוברט.
מצבם הכלכלי של עורכי הדין היה טוב עד לקייץ 1940, כשהגזרות הגזעניות של המשטר הפאשיסטי-נאצי דאז אסרו על עורכי הדין היהודיים לעסוק במקצועם. האיסור נשאר בתוקף עד לגירוש יהודי רדאוץ לטרנסניסטריה. חלק גדול מהם נספה שם בגיטאות ובמחנות.
מבין הניצולים עלו לישראל עורכי הדין הבאים: בירקנפלד, ד"ר ברנהארד שימל, ד"ר הורניקר קארל, ד"ר הארט אברהם, הארט דב (ביגו), ד"ר ווליצר וילהלם, ד"ר יקלס חיים, ד"ר לאפיובקר יעקב, פיינטוך, פרנקל וילי, ד"ר לוטינגר, ד"ר שיפטר. רק שלושה מביניהם המשיכו לעסוק בעריכת דין בישראל: הארט דב (ביגו), פרנקל ופיינטוך. 
 

  

קבוצת משפטנים יהודיים של רדאוץ.
ביניהם: ד"ר יקלס, עו"ד ווליצר, ד"ר שטרומינגר, עו"ד ביגו הארט, ד"ר שימל, ד"ר קורצווייל, ד"ר לפאיופקר, ד"ר שפיץ.
 


תעודת ההסמכה לעריכת-דין של ד"ר ברנהרד שימל.
 

ד"ר יעקב לפאיופקר

ד"ר ראובן לנג
 
ד"ר ישראל מנצ'ר עם הקונסול לוטינגר

ראשי הקהילה היהודית

 
דוד וסרמן

 


 
חיים מכל
 

 

   

Go Back  Print  Send Page
 jbukowina@gmail.com דרך בן גוריון 24 רמת גן 5757345 טלפון: 5226619 – 03 פקס: 5226619 – 03
בניית האתר, העריכה ועיצוב התוכן על ידי  צביקה שורצמן relationet@gmail.com
[Top]
לייבסיטי - בניית אתרים